Etiopian Mekane Yesus -kirkon

perhetyö (PERHEKASVATUSOHJELMA)

EECMY Family Ministry, Family Life Education Program (FLEP)

 

 

Perhekasvatusohjelman esite

 
Tietokoneen näytöltä luettava versio (suomeksi, syyskuu 2009)        (165 KB) Tietokoneen näytöltä  luettava versio (English, January 2009)         (102 KB) Tietokoneen näytöltä  luettava versio (amharaksi, tammikuu 2009)         (157 KB)

Paperille tulostettava versio (suomeksi, syyskuu 2009)     (920 KB)

 

Paperille tulostettava versio (English, January 2009)

(997 KB)

 

 

 

Paperille tulostettava versio (amharaksi, tammikuu  2009)  (1.021 KB)

 

 

 

Klikkaa tästä auki viimeisin ystäväkirje!

 

YSTÄVÄKIRJEET

 

MEKANE YESUS -KIRKON (EECMY) TYÖ

 

EECMY-PERHETYÖ

 

SLS-PERHETYÖ

 

AVIOLIITTOLEIREJÄ LÄHETEILLE

 

TIETOA ETIOPIASTA

 

ETIOPIA-LINKKEJÄ

 

Välähdyksiä muualtakin:

Japanin Palmujen kotisivut

 

YSTÄVÄRENGAS

 

KUVIA 2006

KUVIA 2007 (alkuvuosi)

KUVIA 2007 (loppuvuosi )

KUVIA 2008 (tammi-elok.)

 

EECMY-perhetyön suunnitelma 2011-2015


TAUSTAA 

 

Etiopian Mekane Yesus -kirkko (EECMY) on nopeasti kasvava afrikkalainen kirkko. Jäsenluku on noussut kirkon syntyajan (1959) 20.000:sta vuoden 2008 vähän yli 5 miljoonaan. Kirkko on voimakkaasti panostanut evankeliointiin, uusien ihmisten tavoittamiseen. Haasteeksi on noussut se, että kasvun aikanakin jo olevan jäsenkunnan  hoitoon eri tavoin tulisi myös panostaa. - Avioliittojen ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen on alue, joka on selkeästi jäänyt vähälle huomiolle menneinä vuosina.

 

KIRKON PERHETYÖ KASVAA

 

Mekane Yesus –kirkko aloitti vuonna 2000 perhetyön ohjelman, joka nykyisin on osa keskusviraston seurakuntatyön osastoa (Department for Mission and Theology, DMT). Perhetyön viisi päähaaraa ovat: 1) Nuorten ikäluokkien avioliittoon valmistava opetus; 2) Avioparien opettaminen; 3) Erilaisten kohderyhmien avioliitto– ja  perheopetus; 4) Avioliitto– ja perheneuvonta, sekä 5) Vastuuhenkilöiden koulutus perhetyön tehtäviin.

 

Keskusviraston perhetyön toimistolla palvelevat pappispariskunta Kes Geneti Wayessa ja rouva Aberash Tolossa yhdessä lähettipariskunnan kanssa. Kes Geneti vastaa  koko kirkon perhetyöstä. Suomen Lähetysseura on 2000 alkaen antanut ohjelmaan perhetyön kouluttajat Anna-Kaarina ja Matti Palmun. SLS on myös rahoittanut ohjelman vuosittaisella noin 10-17.000 euron määrärahalla. - Nuorten ikäluokkien perheopetuslohkosta vastaavat kirkon läntisten hiippakuntien alueella Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen (SEKL) lähetit Helena ja Tapio Räisänen.

 

PERUSTA, TAVOITTEET,  PÄÄMÄÄRÄT

 

EECMY –kirkon perhetyö lähtee Raamatun perustalta.

 

Perhekasvatusohjelman tavoitteita ovat mm.:

 

·                 herättää vastuuhenkilöt näkemään perhetyön tarve,

 

·                 kouluttaa kirkon työntekijöitä perhetyöhön,

 

·                 järjestää vastuunkantajille avioliittokursseja yms,

 

·                 vahvistaa perheneuvonnan rakenteita,

 

·                 kerätä ja luoda perhetyön aineistoa.

 

Ohjelman päämääränä on kouluttaa mahdollisimman monia etiopialaisia pariskuntia, jotka voivat muiden tehtäviensä ohella tehdä myös avioliitto- ja perhetyötä.

 

 

TOIMINTA-ALUEENA KOKO KIRKKO

 

Ohjelman toiminta-alueena ovat kirkon 20 hiippakuntaa, 4 teologista seminaaria ja yli 30 raamattukoulua. Kohderyhmiä ovat seurakunnallisten tahojen ohella myös yläasteet ja lukiot. Työn laajentamisen avainhaaste on paikallisten kouluttajien kouluttaminen.

 

Sivun alkuun

 

 Ryhmätyötä perhetyön kouluttajakurssilla

 Alkuvosina perhekasvatusohjelman puitteissa pidettiin ainakin  yksi avioliiton peruskurssi kaikissa hiippakuntayksiköissä. Kaikkien teologisten seminaarien opiskelijoille järjestetään kerran heidän opiskeluaikanaan perhetyön kurssi.

 Perhetyön kouluttajakurssien kautta saadaan perus– eli seurakuntatason perhetyön opettajiksi paikallisia pariskuntia. Elokuuhun 2008 mennessä 15 kurssin yhteenlaskettu osanottajamäärä on yli 370 henkilöä. He opettavat myös rovastikunta- ja seurakuntatasoilla, ja kunkin alueen paikallisella kielellä. 2008 alkaen koulutetaan kuhunkin hiippakuntaan kouluttajakurssien pitäjät, jotta päästään tavoitteeseen: ainakin yksi perhetyön kouluttaja kutakin 10 seurakuntaa kohti. Näin laskien kouluttajia tarvitaan yli 900! - Perheneuvojien ja nuorten perheopetuksesta vastaavien kouluttaminen ovat myös alkanut vuonna 2008.

PERHEKASVATUSOHJELMAN TYÖNÄKY: 

  • rakentaa tervettä seurakuntaa ja yhteiskuntaa rakentamalla tervettä avioliittoa ja perhettä;

  •  rohkaista parisuhteissaan tyytyväisiä  työntekijä-pariskuntia levittämään hyvää sanomaa elämänsä esimerkillä ja opetuksella,

  • parantaa kristillisen perhemallin vahvistumisen myötä tyttöjen ja naisten asemaa, sekä

  • osaltaan auttaa maan järkyttävässä AIDS-tilanteessa korostamalla uskollisen parisuhteen ja kristillisen perhe-elämän merkitystä.

  • raamatullisen perheopetuksen myötä vaikuttaa nuorten seksuaalikäyttäytymiseen: pidättäytyminen avioliittoon asti ja liitossa uskollisuus yhdelle puolisolle

  • vahvistaa seurakuntien perheneuvontavalmiuksia.

MITÄ ON ”PERHETYÖ”?   

 Etiopialaisessa  yhteisössä on tavallista ajatella, että jokainen jossain vaiheessa menee naimisiin. Siksi ajatus yksinelävistä aikuisista on vieras. Niinpä perhetyön katsotaan aina liittyvän tavalla tai toisella avioliittoon. On myös muistettava, että Etiopiassa, kuten paljolti muuallakin Afrikassa, ”perhe” tarkoittaa sukuperhettä, paljon laajempaa yhteisöä kuin ydinperhe.

Avioliittoon ja perheeseen liittyvää opetusta tarvitaan laajalti. Nuoret, morsiusparit ja kaikenikäiset pariskunnat, vanhemmat ja isovanhemmat - monet jo leskiä - tarvitsevat koulutusta. Kohderyhmiä ovat myös erilaiset opetus-, kasvatus- ja terveydenhuoltotyössä olevat työntekijät, muuallakin kuin kirkon piirissä.

Perhetyö” merkitsee hyvin laajaa aluetta kirkon työn kokonaisuudessa.  Tähän asti Mekane Yesus –kirkon perhekasvatustyö on ollut ensisijaisesti parisuhdetta ja perhettä vahvistavaa työtä ja toisaalta opettamista eri oppilaitoksissa. Nuorten perhekasvatustyötäkin  voidaan  kutsua ennakoivaksi työksi, jota pyritään vahvistamaan. Jatkossa ohjelmassa on tarkoitus paneutua enemmän myös korjaavaan työhön avioliitto– ja perheneuvontaa kehittäen ja siihen työntekijöitä kouluttaen. Suomen kielellä tätä afrikkalaisen nuoren kirkon perhetyötä kuvaavat hyvin nimikkeet ”Perhekasvatustyö” tai ”Avioliitto- ja perhetyö”.

Perhetyö tuo toivoa!

Kristillinen perhetyö aidsin runtelemassa Afrikassa kantaa sisällään toivon kipinää. Kasvatustyö on aina hidasta, mutta se kannattaa. Kirkkojen on hyvä myös jakaa kokemuksiaan ja soveltaa toinen toisensa löytöjä ja työmenetelmiä omaan elämäänsä ja työhönsä.

Sivun alkuun

Mekane Yesus -kirkon perhekasvatusohjelman tavoitteena on auttaa kirkon vastuunkantajia elämään onnellisina avioliitoissaan ja perheissään. Näin he voivat antaa myös täysipainoisen panoksen työssään.

Etiopialaisen kirkon perhekasvatusohjelma pyrkii siihen, että avioliitto- ja perheopetus ja muu tuki olisi itsestään selvä ja välttämätön osa toimintaa kirkon työn kaikilla tasoilla. Tämä voisi olla tavoite muuallakin?

sinun tukeasi tarvitaan

Perhekasvatusohjelma on Mekane Yesus –kirkossa melko uusi työmuoto. Kaikenlainen tuki on tarpeen. Rukoile tämän työn puolesta! Tarjoa apuasi eri tavoin, mahdollisuuksiesi mukaan myös taloudellisesti (lähetyksen yhteystiedot ohessa). Yhdessä voimme  palvella Herraa, myös perhekasvatustyössä!

 

CONTACT ADDRESSES:

 Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY), Department for Mission and Theology (DMT),

Family Life Education Program (FLEP)

Mrs. Aberash Tolossa and Rev. Geneti Wayessa

  *  Box 2087, ADDIS ABEBA, Ethiopia

Matkapuhelimet:

'  + 251 911 693 159 (Kes Geneti)

'  + 251 911 411 272 (Mrs. Aberash)

'  + 251 911 411 273 (Kes Matti)

'  + 251 911 682 378 (Sr. Anna-Kaarina)

 

Sähköposti: etiopian@palmu.st  Internet: http://etiopian.palmu.st

 Perhetyötä tukeva lähetysjärjestö: Suomen Lähetysseura, PL 154, 00141 HELSINKI

(Yksityiset lahjoitukset:) Sampo 800014-161130   Internet: www.mission.fi

Sivun alkuun

 

Perhekasvatusohjelman työryhmä Etiopiassa 2007                                                                  

                                                                                                                                                                                                   (Esitteen teksti päivitetty 9 / 2008)